Loading...

Articles

BLOG

Pushyanug Churna

Pushyanug Churna
Reference: Charaka Samhita, Chikitsa Sthana, 30/90-96, Bhaisajyaratnavali, strirogadhikara: 46-49
Introduction
Pushyanug Churna is an eminent Ayurvedic medicine, in form of h...

Apr 2019
Top